مقالات

دستگاه کوانتوم آنالایزر کلینیکی چیست؟

دستگاه کوانتوم آنالایزر کلینیکی یا دستگاه کوانتومی تشخیصی، یک دستگاه تشخیصی غیر تهاجمی و غیر تشعشعی است، که برای اندازه گیری و بررسی میدان های انرژی در بدن انسان به کار می رود. این دستگاه به...

0
1402-03-03 22:28:03