دستگاه کوانتوم آنالایزر کلینیکی چیست؟

مهسا فتحی منش
1402-03-03 22:28:03
0بازديد

دستگاه کوانتوم آنالایزر کلینیکی یا دستگاه کوانتومی تشخیصی، یک دستگاه تشخیصی غیر تهاجمی و غیر تشعشعی است، که برای اندازه گیری و بررسی میدان های انرژی در بدن انسان به کار می رود. این دستگاه به وسیله فرکانس های مختلف الکترومغناطیسی و با استفاده از تکنیک های فیزیکی کوانتوم مانند تجزیه و تحلیل سیگنال های الکترومغناطیسی (EMF) و تحلیل طیف (Spectrum Analysis)، خصوصیات حرکتی و کانونی بافت های بدن و همچنین سطح سلامت بدن انسان را تشخیص می دهد.

چگونگی کار با دستگاه کوانتوم آنالایزر کلینیکی

در این دستگاه، پس از انجام مراحل مختلفی برای برنامه ریزی و تنظیم صحیح دستگاه، نفر بررسی شونده فقط با نگه داشتن کمربند سیستم بر روی مچ دست یا گرفتن الکترود دستگاه به صورت غیر تهاجمی قابل اندازه گیری و بررسی هستند و هیچگونه آسیب وارد بدن و یا تشعشع نمی شوند. به کمک این دستگاه، می توان فرد را بررسی کرده و با تحلیل اطلاعات به دست آمده، سطح سلامت بدن او را مورد ارزیابی قرار داد. با توجه به اینکه برخی افراد برای ارزیابی سلامت خود در افتابگیر مناسب دستگاه فریبرز یا برای شناسایی برخی شرایط پزشکی از دستگاه کوانتوم آنالایزر کلینیکی استفاده می کنند.

با توجه به اینکه دستگاه کوانتوم آنالایزر قابلیت اندازه گیری خصوصیات کوانتومی مانند وضعیت پوینتینگ، اسپین، و غیره را دارد، در تحقیقات مختلفی مانند فیزیک، علوم مواد، علوم اطلاعات، پزشکی، فناوری های کوانتومی و غیره مفید استفاده می شود.

کاربرد دستگاه کوانتوم آنالایزر چیست؟

دستگاه کوانتوم آنالایزر برای تحقیقات در زمینه های مختلفی مانند علوم مواد، فیزیک، پزشکی، علوم اطلاعات و غیره بسیار مفید است. در زیر به برخی از کاربردهای این دستگاه اشاره می کنیم:

1- مطالعه و آزمایش خصوصیات کوانتومی مانند ارتعاشات، فرآیند های تبدیلات کوانتومی و اندازه گیری دقیق اسپین.

2- بکارگیری برای تحقیقات در زمینه پدیده های پیچیده مانند پدیده های فوتونی، پدیده های مغناطیسی و یا پدیده های کوانتومی دیگر.

3- استفاده از دستگاه کوانتوم آنالایزر در توسعه فناوری های کوانتومی نظیر کامپیوترهای کوانتومی، شبکه های کوانتومی، پردازش اطلاعات کوانتومی و غیره.

4- مطالعه برهمکنش ماده و آشکارسازی اجسام کوچک مانند روپوشها و ذرات کربنی.

5- استفاده در پزشکی مانند تشخیص و پیش بینی پزشکی کوانتومی، توسعه تکنولوژی های نانوی پزشکی و غیره.

تست دستگاه کوانتوم آنالایزر چگونه انجام می‌شود؟

راه اندازی دستگاه کوانتوم آنالایزر و انجام تست بستگی به نوع دستگاه دارد. با این حال، برای انجام تست معمولاً فرآیند زیر انجام می شود:

1- پس از عبور نمونه ای که قرار است تحلیل شود، از درون دستگاه عبور می کند، نمونه باید در شرایطی کنترل شده قرار بگیرد.

2- در این مرحله، دستگاه به کمک تابش های لیزر یا میدان مغناطیسی به نمونه تابش می کند و خصوصیات کوانتومی آنرا اندازه گیری می کند.

3- بعد از اینکه دستگاه خروجی اطلاعات را برای نمونه مورد بررسی حاصل کرد، نتیجه را به صورت دیجیتالی به کامپیوتر ارسال می کند.

4- در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های دریافتی، نتیجه گیری و تحلیل کامل اطلاعات به دست می آید.

تست دستگاه کوانتوم آنالایزر به دلیل پیچیدگی خصوصیات کوانتومی، نیازمند تخصص و تخصص متخصصین حوزه های مختلف مانند فیزیک، الکترونیک، ریاضیات، و غیره می باشد.