مقالات

انکوباتور آزمایشگاهی چیست؟

انکوباتور آزمایشگاهی یک دستگاه است که برای ایجاد یک محیط دمایی و رطوبتی ثابت، استفاده می‌شود. این دستگاه برای انجام آزمایش‌های مختلفی مانند رشد باکتری‌ها، قارچ‌ها، بافت‌های سلولی و....

0
1402-03-02 13:12:22

انکوباتور آزمایشگاهی چیست؟ کاربرد انکوباتور در آزمایشگاه

انکوباتور برگرفته از واژه لاتين incubare به معنای پرورش دادن است. انکوباتور محفظه ای با دما، فشار هوا و رطوبت کنترل شده می‌باشد که به منظور نگهداری و رشد ميکروارگانيسم های زنده در محیطی مناسب طراحی شده است. از بیشترین مصارف آن..

0
1401-11-24 11:43:39