مقالات

فلومتر اکسیژن چیست؟

فلومتر اکسیژن یک دستگاه پزشکی است که برای سنجش غلظت اکسیژن در خون استفاده می‌شود. این دستگاه از یک سنسور نوری استفاده می‌کند که نور اشعه‌ای را به سمت پالس اکسیمتر برای سنجش نوار کشیده شده در

0
1402-03-03 22:29:32